ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Writer: ΓΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Published by: ΚΑΚΤΟΣ

Be the first to review this product

Summary - Η α­πολ­λώ­νια μα­ντι­κή, το κρυ­πτι­κό «Έ­ψι­λον» των Δελ­φών, ο εκ­στα­σια­σμός της διο­νυ­σια­κής α­κο­λου­θί­ας και τα όρ­για των μαι­νά­δων, η πο­ρεί­α στην Ιε­ρά Ο­δό προς την Ε­λευ­σί­να και η βιω­μα­τι­κή ε­μπει­ρί­α των υ­περ­φυών μυ­στη­ρί­ων της, ό­πως άλ­λω­στε και η μέ­θε­ξη στα δρώ­με­να των Κα­βει­ρί­ων, ι­χνη­λα­τούν την μυ­στι­κή ο­δό των Ελ­λή­νων ......

Retail Price: €19.08

Web Price: 13.30 (Discount amount: €5.78)

In stock. Shipping within 1-3 working days.

Δωρεάν μεταφορικά

Για αγορές άνω των 25 €

Δωρεάν αντικαταβολή

Για αγορές άνω των 25 €

Άμεση παράδοση

Σε όλη την Ελλάδα

ΓΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

writer, translator
ΓΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ο Χρίστος Γούδης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1947. Είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1981 όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα, ενώ παράλληλα από το 2001 είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και, από το 2003, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είναι επίσης υπεύθυνος για το μεγάλο έργο της λειτουργίας του νέου ελληνικού τηλεσκοπίου "Αρίσταρχος". Διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τις διετίες 1985-1987 και 1987-1989 και διευθυντής του Τομέα Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής τα ακαδημαϊκά έτη 1999-2000 και 2000-2001. Υπήρξε ιδρυτής και διευθυντής σπουδών του Ελεύθερου Δημοτικού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΔΗ.ΠΑ) του Πειραιά, επί δημαρχίας Ανδρέα Ανδριανόπουλου (1987-1989) και ιδρυτής και διευθυντής του Γραφείου Επικοινωνίας του Δήμου Πατρέων, επί δημαρχίας Ευάγγελου Φλωράτου (1999-2000). Ήταν επίσης μέλος του Δ.Σ. του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Πάτρας (1999 - 2002). Γνωρίζει επτά ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Πορτογαλικά) και έχει δημοσιεύσει εκτενές μεταφραστικό και πρωτότυπο ποιητικό έργο. Συνέβαλε, από το 1982 και μετά, στην διαμόρφωση της ιδεολογίας και της πολιτικής φιλοσοφίας της ευρύτερης φιλελεύθερης, εθνικής, και ελευθεριακής Δεξιάς, αλλά και της πολιτικής της στην Έρευνα, την Παιδεία και τον Πολιτισμό, μέσα από τις δραστηριότητές του σε όλα τα think tanks της παράταξης, στο Κ.Π.Ε.Ε. (Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επιμόρφωσης), την ΚΙ.Π.Α.Ε.Α. (Κίνηση για τον Πολυμερή Αφοπλισμό, την Ελευθερία και την Ασφάλεια της Ευρώπης), την Ε.Μ.ΠΡΟ.Σ. (Εταιρεία Μελέτης Προβλημάτων Συλλογικών), το Ι.ΠΟ.ΜΕ. (Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών), το "Φιλελέυθερο Φόρουμ", το ΚΕ.ΜΕ.Π.Ε. (Κέντρο Μελέτης Προβλημάτων του Ελληνισμού), τη θέση του ως υπεύθυνου ιδεολογίας και πολιτικής στο Ι.Δ.Κ.Κ. (Ινστιτούτο Δημοκρατίας "Κωνσταντίνος Καραμανλής") αλλά και τη συνεχή συμμετοχή του σε πολλές επιτροπές της ΝΔ για την Έρευνα και την Παιδεία. Παρά την ενεργό συμμετοχή του στα δρώμενα της ευρύτερης παράταξης, παραμένει κομματικά ανένταχτος και αυτοπροσδιορίζεται πολιτικά ως αναρχοδεξιός.

Summary

Η α­πολ­λώ­νια μα­ντι­κή, το κρυ­πτι­κό «Έ­ψι­λον» των Δελ­φών, ο εκ­στα­σια­σμός της διο­νυ­σια­κής α­κο­λου­θί­ας και τα όρ­για των μαι­νά­δων, η πο­ρεί­α στην Ιε­ρά Ο­δό προς την Ε­λευ­σί­να και η βιω­μα­τι­κή ε­μπει­ρί­α των υ­περ­φυών μυ­στη­ρί­ων της, ό­πως άλ­λω­στε και η μέ­θε­ξη στα δρώ­με­να των Κα­βει­ρί­ων, ι­χνη­λα­τούν την μυ­στι­κή ο­δό των Ελ­λή­νων και σημα­το­δο­τούν τις ιε­ρο­τε­λε­στί­ες του πε­ρά­σμα­τός τους στο ε­πέ­κει­να, σε α­να­ζήτη­ση και α­νεύ­ρε­ση του θεί­ου. Εί­ναι οι δρό­μοι της θέ­ω­σης που α­πο­κά­λυ­ψε το αρχαί­ο ελ­λη­νι­κό πνεύ­μα πριν α­πό την έ­λευ­ση της χρι­στια­νι­κής ορ­θο­δο­ξί­ας. Η γνω­ρι­μί­α μας με αυ­τούς, μέ­σα α­πό την δύ­να­μη του λό­γου και την διεισ­δυ­τι­κή μα­τιά της ει­κό­νας, δεν εί­ναι α­πλά έ­να ο­φει­λό­με­νο ι­στο­ρι­κό «πρέ­πει», αλ­λά η κα­τα­λυ­τι­κή σή­ραγ­γα που μας ο­δη­γεί στον έν­θε­ο ε­αυ­τό μας και στην ιε­ρή συνεύ­ρε­ση με το θεί­ο.

Product Details

 • SKU:
  0437425
 • ISBN:
  978-960-382-351-3
 • ISBN2:
  9789603823513
 • Publisher:
  ΚΑΚΤΟΣ
 • Writer:
  ΓΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
 • Release Year:
  2018
 • Pages:
  280
 • Dimensions:
  24x17
 • Weight:
  0.4900 kg
 • Country:
  ΕΛΛΑΔΑ

Reviews

: Cheryl Bentyne - Evry Time We Say Goodbye