Θεσσαλονίκη - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 7
 
Η έγκριτη ψυχολόγος - παιδοψυχ