Θεσσαλονίκη - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 7
 
Ο Αλέξανδρος Αβραμίδης παρουσι