Θεσσαλονίκη - Αριστοτέλους 7
 

Ο Δημήτριος Β. Σκιαδάς παρουσιάζει στον ΙΑΝΟ το βιβλίο του Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Θεωρία και Εμπειρία στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θα μιλήσουν οι: Μαριέττα Γιαννάκου τ. Υπουργός-τ. Βουλευτής-τ. Ευρωβουλευτής, Δρ. Παναγιώτης Καρκατσούλης τ. Βουλευτής, Κωνσταντίνος Λάβδας Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πάνος Γρηγορίου Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Συντονισμός παρουσίασης: Ηλίας Κουσκουβέλης Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Κοσμήτορας Σχολής Κ.Α.Ε.Τ. Παν. Μακεδονίας.

Η μονογραφία αυτή είναι μια από τις ελάχιστες στην ελληνική βιβλιογραφία που αναλύει τη διάδραση μεταξύ ρύθμισης και διακυβέρνησης, τόσο σε εθνικό (ελληνικό) επίπεδο,όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσέγγιση που υιοθετείται είναι εξ ορισμού διεπιστημονική, καθώς για την κάλυψη όλων των πτυχών του ζητήματος απαιτείται η συνδυασμένη εφαρμογή πολλών επιστημονικών πειθαρχιών, εκκινώντας από τη νομική επιστήμη ως βασικό πεδίο μελέτης των κανόνων δικαίου, και εν συνεχεία αξιοποιώντας σημαντικό μέρος του γνωστικού πεδίου της πολιτικής επιστήμης και της διοικητικής επιστήμης, ενώ βασικό σημείο εμπλουτισμού της προσέγγισης αποτελεί η επιστράτευση διδαγμάτων της πολιτικής οικονομίας και της δημόσιας οικονομικής.

Στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχει μια εξέταση του βασικού θεωρητικού πλαισίου στο οποίο προσδιορίζονται η ρύθμιση και η διακυβέρνηση. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει την αναλυτική προσέγγιση της ρύθμισης ως έννοια, εξετάζοντας όλες τις σχετικές πτυχές (είδη, μέσα, απόδοση, κλπ). Το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει την έννοια της διακυβέρνησης ως πλαίσιο ανάπτυξης της ρυθμιστικής λειτουργίας. Το τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει την ελληνική και την ευρωπαϊκή εμπειρία ρυθμιστικής διακυβέρνησης. Σε όλα τα κεφάλαια γίνεται προσπάθεια όχι μόνο να καταγραφούν τα θεωρητικά ζητήματα αλλά και να παρουσιαστούν προβληματισμοί που αφορούν την πραγματικότητα της ρυθμιστικής λειτουργίας, τόσο ως προς την παραγωγή της ρύθμισης όσο και ως προς την εφαρμογή της. Ο επίλογος τέλος περιλαμβάνει μια σειρά από συμπερασματικές προτάσεις που κατατείνουν στη διαμόρφωση ενός πλήρους πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της ρυθμιστικής διακυβέρνησης, το οποίο έχει σημείο αναφοράς τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικό σημείο της μελέτης δεν αποτελεί μόνο η ανάλυση των τυπικών χαρακτηριστικών των ρυθμίσεων ή η νομική ερμηνεία των κανόνων, αλλά και η εξέταση των ζητημάτων «ισχύος» (δύναμης και επιρροής) που αναφύονται τόσο κατά την δημιουργία των ρυθμίσεων όσο και καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Τέλος, τονίζεται ιδιαίτερα η διάσταση των επιπτώσεων που προκαλεί η ρύθμιση στην οικονομική δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα ως προς την οικονομική μεγέθυνση (ανάπτυξη), τη συσσώρευση κεφαλαίου υπό τη μορφή επενδύσεων, την απασχόληση, τον πληθωρισμό, κλπ, εξετάζονται ώστε να διαπιστωθεί η ορθότητα η μη υποθέσεων εργασίας, επί των οποίων θα εδράζονται πολιτικές επιλογές που θα εκφραστούν με ρυθμίσεις, ως προς τη διαμόρφωση και τη λειτουργία θεσμών.

Ο Δρ. Δημήτριος Σκιαδάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών – Παν/μιο Μακεδονίας. Δίδαξε Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας του στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου του Durham, στη Σχολή Ικάρων, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών) και στο Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Υπουργείο Παιδείας, Εκτελεστικός Γραμματέας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Επιστημονικός Συνεργάτης της Αντιπροέδρου της Ειδικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κλπ. Επίσης έχει απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα ως Διευθυντής σε Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και σε θέσεις ευθύνης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Είναι μέλος σε πολλούς φορείς έρευνας και πολιτικής σκέψης όπως το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού Δικαίου του University of Durham – UK, το Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων, η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης, κλπ. Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Παιδείας του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), των Επιτροπών Παρακολούθησης του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και πολλών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και της Ομάδας Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Τέλος έχει λάβει τιμητική διάκριση ως Honorary Fellow της Association of Fellows and Legal Scholars του Center for International Legal Studies, Salzburg (Αυστρία).
Οι δημοσιεύσεις του κ. Σκιαδά περιλαμβάνουν οκτώ επιστημονικά βιβλία (ελληνικές και διεθνείς εκδόσεις), και εβδομήντα μελέτες (συνεισφορές κεφαλαίων σε συλλογικά επιστημονικά έργα, και άρθρα σε επιστημονικά ελληνικά και διεθνή περιοδικά για θέματα της ειδικότητας του).