Θεσσαλονίκη - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 7
 
Οι εκδόσεις IANOS παρουσιάζουν