Αθήνα - ΣΤΑΔΙΟΥ 24
 

Οι εκδόσεις Πατάκη παρουσιάζουν στον ΙΑΝΟ το βιβλίο Αργεντινή Ελλάδα. Μια περιγραφική συγκριτική ανάλυση των οικονομικών εξελίξεων στις δυο χώρες μετά τις αθετήσεις πληρωμών του Κώστα Ι. Μελά.


Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Η σύγκριση των οικονοµιών δύο χωρών είναι µια εξαιρετικά δύσκολη, έως αδύνατη, διαδικασία. Δύσκολη εξαιρετικά και για όσους θεωρούν ότι ασχολούνται επαγγελµατικά –ακαδηµαϊκά– µε την οικονοµία. Οι ιδιοµορφίες κάθε χώρας, ως ζωντανό υπόστρωµα το οποίο υποβαστάζει και επενεργεί σε όλες τις κοινωνικές στιγµές και εποµένως και στην οικονοµία, είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά και οι οποίες δύσκολα αναγνωρίζονται. Ως εκ τούτου, οι γενικευµένες αφαιρέσεις µε βάση τις οποίες συνάγονται τα µακροοικονοµικά και τα αναπτυξιακά µεγέθη δεν καταφέρνουν ποτέ να περιλάβουν στο σύνολό τους τις πραγµατικές οικονοµικές συνθήκες της κάθε χώρας.

Με επίγνωση των παραπάνω δυσκολιών, επιχειρείται στο βιβλίο αυτό µια περιγραφική κατά βάση προσέγγιση, διανθισµένη από τις απαραίτητες αξιολογικές κρίσεις οι οποίες παράγονται αβίαστα από το παρατιθέµενο  πραγµατολογικό υλικό.

Συγκεκριµένα, επιχειρείται µια περιγραφική παράθεση βασικών µακροοικονοµικών µεγεθών και αναπτυξιακών δεικτών των οικονοµιών της Αργεντινής και της Ελλάδας, προκειµένου να καταστούν εµφανή τα αποτελέσµατα του δρόµου που ακολούθησαν οι δύο χώρες από τη στιγµή που οι χρηµατοπιστωτικές αγορές αρνήθηκαν να αναχρ笵ατοδοτήσουν το δηµόσιο χρέος τους, και η µεν Αργεντινή οδηγήθηκε σε αδυναµία πληρωµών, η δε Ελλάδα αναγκάστηκε να προσφύγει σε χρηµατοδότηση από τα κράτη της ευρωζώνης µε την υποχρέωση να ακολουθήσει το γνωστό πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Μέσω της «περιγραφικής» προσέγγισης γίνονται απολύτως εµφανείς οι µακροοικονοµικές και αναπτυξιακές διαφορές µεταξύ των δύο χωρών την περίοδο της κρίσης, αλλά και τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν µε βάση την οικονοµική λογική των προγραµµάτων που η καθεµιά ακολούθησε.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

Ο Κώστας Ι. Μελάς διδάσκει Οικονοµικά στο Πάντειο Πανεπιστήµιο από το 2001. Έχει διδάξει επίσης στο Πανεπιστήµιο Πειραιά (1996-2009). Παράλληλα εργάστηκε στην Εµπορική Τράπεζα (1985-2010).

Από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία του: «Μικρά µαθήµατα για την οικονοµία: Ιδιοµορ-φίες –Ο δρόµος προς το Μνηµόνιο–Η ύβρις και η νέµεσις», 2013• «Μετά τον Ερντογάν τι; Η ρεβάνς του πολιτικού Ισλάµ–Νεοοθωµανισµός & Ελληνισµός– Το καρκίνωµα του Κουρδικού–Ακτινογραφώντας την τουρκική οικονοµία» (µε τον Σταύρο Λυγερό), 2013.

Άλλα έργα του: «Διεθνής τραπεζική στην αλλαγή του αιώνα» (µε τη Φ. Χρηστίδου), εκδ. Ε. Μπένου 1999• «Παγκοσµιοποίηση: Νέα φάση διεθνοποίησης της οικονοµίας. Μύθοι και Πραγµατικότητα», Εξάντας 1999• «Αρχές νοµισµατικής θεωρίας και πολιτικής» (µε τους Θ. Μπένο & Κ. Καρφάκη), εκδ. Ε. Μπένου 2000• «Εισαγωγή στην τραπεζική χρηµατοοικονοµική διοικητική», Εξάντας 2002• «Αγορά συναλλάγµατος και ιδιωτικοποίηση του κινδύνου», Εξάντας 2003• «Παγκοσµιοποίηση και πολυεθνικές επιχειρήσεις» (µε τον Γιάννη Πολλάλη), εκδ. Παπαζήση 2005• «Ζητήµατα θεωριών παραγωγής», εκδ. Παπαζήση 2005• «Νεοσυντηρητικοί», Antilogos 2007• «Η σαστισµένη Ευρώπη», Εξάντας 2009• «Πλανόγραµµα», Εξάντας 2009• «Οι σύγχρονες κρίσεις του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (1974-2008»), εκδ. Λιβάνη 2011• «Η ατελέσφορη επιστήµη», Ευρασία 2013.