Θεσσαλονίκη - Αριστοτέλους 7
 

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο IANOS πραγματοποιούν ανοιχτή διάλεξη με θέμα: Η Θεσσαλονίκη του μεσοπολέμου. Εισήγηση: Ευάγγελος Χεκίμογλου συγγραφέας.