Θεσσαλονίκη - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 7
 
Στο πλαίσιο της 15ης ΜΠΙΕΝΑΛΕ
 
: Άγνωστο
: Άγνωστο