Αθήνα - ΣΤΑΔΙΟΥ 24
 
Οι εκδόσεις IANOS παρουσιάζουν
 
: Muggsy Spanier - Dippermouth blues