Ο ΙΑΝΟS αναζητά Υπεύθυνο Επικοινωνίας, με έδρα την Αθήνα.

 

Η/Ο Υπεύθυνη/ος Επικοινωνίας καλείται να σχεδιάσει το επικοινωνιακό πλάνο για το σύνολο των δραστηριοτήτων και του προγράμματος του IANOY (εταιρική επικοινωνία, εκδηλώσεις, εκδόσεις, μουσικές παραστάσεις, παιδικές παραστάσεις κ.α.)., να συνεργαστεί με το Εμπορικό Τμήμα, το τμήμα Marketing, το Εκδοτικό, το Τμήμα Εκδηλώσεων κ.α. σε ό,τι αφορά στη δημοσιότητα της εταιρείας και των δραστηριοτήτων της.

Επίσης, καλείται να συνεργάζεται με τους συνεργάτες του ΙΑΝΟΥ για τη δημοσιότητα των δραστηριοτήτων και τη διασύνδεση με σχετικούς φορείς.

 

Αρμοδιότητες:

 • Εταιρική επικοινωνία
 • Έλεγχος της διάχυσης και της δημοσιότητας του ΙΑΝΟΥ
 • Επαφές με ΜΜΕ με στόχο την προβολή των δράσεων και δραστηριοτήτων του ΙΑΝΟΥ
 • Κλείσιμο χορηγιών επικοινωνίας και προγραμμάτων προβολής
 • Επικοινωνία και συνεργασία με τους εταιρικούς συνεργάτες του ΙΑΝΟΥ και άλλους φορείς
 • Οργάνωση και συντονισμός των δράσεων δημοσιότητας στην περιφέρεια

 

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού
  Πενταετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχο πλαίσιο
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση Αγγλικών (που να πιστοποιείται με αντίστοιχα διπλώματα)
  Άνεση στον προφορικό λόγο και την έκθεση στα ΜΜΕ
  Γνώσεις προώθησης μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κ.α)
  Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές
  Άμεση διαθεσιμότητα

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email: hr@ianos.gr

 
: Άγνωστο
: Άγνωστο