Μέση Ανατολή

Loading ...
Loading the next articles ...
Καταστροφή μνημείων πολιτισμού

Καταστροφή μνημείων πολιτισμού

Η παράπλευρη τραγωδία των πολέμων στη Μέση Ανατολή...
: Concerto pour flautino (piccolo), cordes et basse continue en ut majeur, RV 444 - I. Allegro