Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θερμαϊκός το βιβλίο του Νίκου Μακρή με τίτλο «P_MVC. Polymorphic MVC». Ένα βιβλίο για το πολλά υποσχόμενο αρχιτεκτονικό πρότυπο P_MVC, το οποίο αποτελεί επέκταση του σχεδιαστικού προτύπου Model-View-Controller (MVC) και έρχεται να αλλάξει τη μέχρι σήμερα φιλοσοφία λειτουργίας των διαδικτυακών εφαρμογών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Εισάγοντας τον «Πολυμορφισμό» –βασική αρχή της βιολογίας– στο δημοφιλές σχεδιαστικό πρότυπο MVC, αποτελεί προάγγελο των μελλοντικών, πιο σύγχρονων και εξελιγμένων, εφαρμογών και προσφέρει μία εντελώς νέα εμπειρία πλοήγησης στον χρήστη.
O ορισμός του «πολυμορφισμού» στο λεξικό αναφέρεται σε μία αρχή της βιολογίας σύμφωνα με την οποία ένας οργανισμός ή ένα είδος μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές μορφές ή στάδια.

Αυτή η αρχή υιοθετείται και στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και βρίσκει εφαρμογή στις σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού. Τα αντικείμενα που προκύπτουν μοιράζονται κάποιες κοινές μεθόδους αλλά με διαφορετική υλοποίηση.
Κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και το P_MVC, το οποίο ονομάστηκε «Πολυμορφικό» εξαιτίας αυτής της ιδιότητας του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.
Το πολλά υποσχόμενο αρχιτεκτονικό πρότυπο P_MVC, το οποίο αποτελεί επέκταση του σχεδιαστικού προτύπου Model-View-Controller (MVC), έρχεται να αλλάξει τη μέχρι σήμερα φιλοσοφία λειτουργίας των διαδικτυακών εφαρμογών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Νίκος Μακρής είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Τεχνοοικονομικών Συστημάτων (MBA) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επίσης, είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με θέμα έρευνας τα «Κατανεμημένα Συστήματα για τον Σημασιολογικό Ιστό». Παράλληλα, έχει προϋπηρεσία αρκετών χρόνων στον ιδιωτικό τομέα και απασχολείται ως Senior Μηχανικός Λογισμικού στην εταιρεία «Syntax», μέσω της οποίας δουλεύει ως εξωτερικός συνεργάτης της «Interamerican» στο τμήμα ανάπτυξης λογισμικού της «Anytime» για την Κύπρο.