Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ

Συγγραφέας: ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εκδότης: ΑΕΤΟΣ

Γράψτε πρώτος μια αξιολόγηση για αυτό το προϊόν

Υπότιτλος - SOS ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣ
Περίληψη - Ο αναγνώστης, που θα έχη ασφαλώς παραξενευθή από τον τίτλον αυτού του βιβλίου, καλόν θα είναι να το διαβάση ολόκληρον πριν καταλήξη εις οιανδήποτε σκέψιν ή κρίσιν περί αυτού. Είναι άλλως τε τόσο μικρόν εις όγκον που δεν θα χάση και πάρα πολύν καιρόν δια να πληροφορηθή, εάν αυτό που λέγει ο τίτλος του είναι υπερβολή, συκοφαντία ή πραγματικότης. Δυστυχώ......

Αρχική Τιμή: 19.08 €

Τιμή IANOS: 17.17 (Κέρδος: 1.91 €)

Υπό την προϋπόθεση διαθεσιμότητας στον εκδότη. Αποστολή εντός 2-5 εργάσιμων ημερών.

Δωρεάν μεταφορικά

Για αγορές άνω των 25 €

Δωρεάν αντικαταβολή

Για αγορές άνω των 25 €

Άμεση παράδοση

Σε όλη την Ελλάδα

ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Συγγραφέας
ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο Πασσάς Ιωάννης του Δημητρίου ήταν Έλληνας δημοσιογράφος, εκδότης και διευθυντής της Εγκυκλοπαιδείας του Ηλίου. Κυκλοφορούν σύνολο τρεις εκδόσεις : πρώτη έκδ.(1948-1954), δευτέρα έκδ. (1958-1962), τρίτη έκδ. (1979-1982). Ο Πασσάς γεννήθηκε το 1899 στην Αμαλιάδα της Ηλείας. Ο πατήρ του κατήγετο απο τα Μαγούλιανα της Γορτυνίας και η μήτηρ του απο τα Καλάβρυτα, οικογενείας Κανελλοπούλου. Από νεαράς ηλικίας, 14 μόλις ετών, υπήρξεν επαρχιακός ανταποκριτής της περιοχής του, της εφημερίδος « ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ » του Κουτούπη, με αποτέλεσμα να παρασυρθή εις την δημοσιογραφίαν, εις την οποίαν πραγματικά εισήλθεν το 1919 ως ρεπόρτερ εις την εφημερίδα των Αθηνών « Εμπρός » όπου επ' ολίγον ειργάσθη διότι, επιστρατευθείς, απεστάλη εις την Μακεδονία.Ακολούθως αποστρατευθείς το 1922 και μέχρι του 1928 ειργάσθη ως συντάκτης ή Αρχισυντάκτης εις τας εφημερίδας των Αθηνών «Αμάλθεια», «Νέα Ημέρα», «Σκρίπ», «Ελεύθερος τύπος», «Αθηναϊκή». Ως προϊστάμενος της συντάξεως του «Σκρίπ» επέτυχεν να παραστή αυτός μόνον κατά την αναχώρησιν εκ της ακτής Ξαβερίου το 1923 του Βασιλέως Γεωργίου του Β’ από την Ελλάδα, περιγράψας την ιδίαν ημέραν τα διαδραματισθέντα κατά την αναχώρησιν του Βασιλέως εις το «Σκρίπ», το οποίον επώλησεν την ημέραν εκείνην τον απίστευτον αριθμό των 75.000 φύλλων. Αργότερον (1924) ως συντάκτης του «Ελευθέρου Τύπου» εδημοσίευσεν την περίφημον καμπάνια «Το Κατηγορώ» του Στρατηγού Αναστασίου Παπούλα, ο οποίος ως γνωστόν υπήρξεν Αρχιστράτηγος κατά την Μικρασιατικήν εκστρατείαν και τα άρθρα της οποίας κατετάραξαν τον πολιτικόν κόσμον της εποχής, διότι δι’ αυτών απεκαλύφθη ολόκληρος η δραματική περιπέτεια της Μικρασιατικής καταστροφής. (« Το Κατηγορώ» ήτο απάντησης εις ανακριβείας που είχεν δημοσιεύσει εις την εφημερίδα «Πολιτείαν» ο τότε υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου υποστράτηγος Ξενοφών Στρατηγός). Επιστρατευθείς από το 1919 όπως ανεφέρθη ανωτέρω συνειργάσθη το 1920 εις την εφημερίδα «Φώς» της Θεσσαλονίκης και το 1921–1922 εις τον «Κόσμον» της Σμύρνης. Την Μικρασιατικήν εκστρατείαν παρηκολούθησεν λαβών ειδικήν άδειαν προς τούτο ως πολεμικός απεσταλμένος αρχικώς του «Κόσμου» της Σμύρνης και, που ήτο απεσταλμένος της «Νέας Ημέρας» εις το Μικρασιατικόν Μέτωπον, ανέλαβεν και την ανταπόκρισιν της «Νέας Ημέρας» των Αθηνών.

Περίληψη

Ο αναγνώστης, που θα έχη ασφαλώς παραξενευθή από τον τίτλον αυτού του βιβλίου, καλόν θα είναι να το διαβάση ολόκληρον πριν καταλήξη εις οιανδήποτε σκέψιν ή κρίσιν περί αυτού. Είναι άλλως τε τόσο μικρόν εις όγκον που δεν θα χάση και πάρα πολύν καιρόν δια να πληροφορηθή, εάν αυτό που λέγει ο τίτλος του είναι υπερβολή, συκοφαντία ή πραγματικότης. Δυστυχώς, εις το σημείον που έχουν φθάσει σήμερον οι άνθρωποι και η ανθρωπότης ολόκληρος, δεν είναι και τόσον αδιάφορον πράγμα να γνωρίση κανείς διατί οι άνθρωποι, και ως άτομα και ως Λαοί, παρά τον τρομερόν αγώνα που διεξήγαγον μόλις πρό τινος δια την εξασφάλισιν της ελευθερίας και της ησυχίας των και δια την πραγματοποίησιν μιας καλυτέρας αύριον, είναι εν τούτοις σήμερον ανήσυχοι δια το μέλλον. Και φυσικά προσεπάθησα, όπως θα αντιληφθή ο αναγνώστης, να τον πληροφορήσω, κατά το δυνατό βεβαίως, δι' όλα τα ζητήματα, με τα οποία ασχολούνται οι διάφοροι πνευματικοί και πολιτικοί ηγέται της αναθρωπότητος, οίτινες, δυστυχώς, είναι και οι κυρίως υπεύθυνοι δια την κατάστασιν ή μάλλον δια την κατάπτωσιν που παρουσιάζει η ανθρωπότης και εις την εποχήν μας. Συνεπώς, εάν ησθάνθην την ανάγκην να γράψω το ανά χείρας βιβλίον, έπραξα τούτο, όχι μόνον διότι πιστεύω ότι η λογική της επιστήμης, έργον της οποίας γενικώς είναι ο παράδοξος πολιτισμός μας, δεν είναι αλάθητος, αλλά και διότι πιστεύω ότι οι φιλόσοφοι, οι επιστήμονες και οι πολιτικοί ακόμη θα ηδύναντο να προσφέρουν καλυτέρας υπηρεσίας εις τους ανθρώπους, εάν δεν είχον εκτραπή από τον πραγματικόν προορισμόν των, όστις θα έπρεπε να είναι η θετική εξυπηρέτησις του ανθρώπου και μόνον του ανθρώπου, τον οποίον, όπως αποδεικνύεται, έχουν παρασύρει δυστυχώς εις ένα φαύλον κύκλον, εντός του οποίου παραδέρνουν και αυτοί μετ' αυτού.

Πληροφορίες προϊόντος

 • SKU:
  0198710
 • Εκδότης:
  ΑΕΤΟΣ
 • Συγγραφέας:
  ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • Έτος κυκλοφορίας:
  2007
 • Σελίδες:
  256
 • Διαστάσεις:
  17x24
 • Βάρος:
  0.4900 kg
 • Χώρα:
  ΕΛΛΑΔΑ

Αξιολογήσεις

Βαθμολογία