ΑΡΤΟΓΚ ΦΡΑΝΣΟΥΑ

Συγγραφέας - 0262911
ΑΡΤΟΓΚ ΦΡΑΝΣΟΥΑ
IANOS
Ο François Hartog γεννήθηκε το 1946. Παλαιός μαθητής της École normale supérieure, κατέχει την έδρα αρχαίας και νεότερης ιστοριογραφίας στην École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Είναι μέλος του Centre Louis Gernet, εταίρος του Centre de recherche historique (CRH) και ιδρυτικό μέλος της Association des Historiens. Έργα του είναι: Le Miroir d'Hérodote. Essai sur la représentation de l'autre (1980 – ελλ. έκδ.: Ο καθρέφτης του Ηροδότου, Σαββάλας), Le XIXe siècle et l'histoire. Le cas Fustel de Coulanges (1988 – Ο 19ος αιώνας και η ιστορία, Ιστορητής / Κάτοπτρο), Mémoire d'Ulysse : récits sur la frontière en Grèce ancienne (1996 – Μνήμη Οδυσσέα, Σαββάλας), Pierre Vidal-Naquet un historien dans la cité (με τους Alain Schnapp και Pauline Schmitt, 1998), Les Usages politiques du passé (με τον Jacques Revel, 2001), Régimes d'historicité. Présentisme et expériences du temps (2002), Anciens, modernes, sauvages (2005), Évidence de l'histoire. Ce que voient les historiens (2005), Vidal-Naquet, historien en personne (2007), Croire en l'histoire (2013). Έχει επίσης διευθύνει κριτικές εκδόσεις των έργων του Πλούταρχου και του Πολύβιου.

Σχετικά Προϊοντα

1 Είδος(η)