ΔΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

Συγγραφέας - 0333552
ΔΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
IANOS
Συμμετέχει στη διδασκαλία των μαθημάτων: "Ανάλυση και τεκμηρίωση ιστορικών κτιρίων και συνόλων" και "Βιομηχανική κληρονομιά", του Μεταπτυχιακού Διατμηματικού Προγράμματος του ΑΠΘ: "Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων". Από το 2006-2013 δίδαξε ως εντεταλέμενη διδάσκουσα (ΠΔ. 407/80), στο μάθημα "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων", στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Π.Σ. του ΔΠΘ. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα που αφορούν σε: θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα αποκατάστασης και επαναχρησης ιστορικών κτιρίων, ανάπλαση και ανασχεδιασμό περιοχών ιστορικού ενδιαφέροντος, ιστορικά δομικά συστήματα, σύγχρονες αρχιτεκτονικές επεμβάσεις και τεχνολογίες αποκατάστασης, προστασία και επανάχρηση της βιομηχανικής κληρονομιάς. Έχει εκπονήσει σειρά από μελέτες έρευνες που εστιάζονται σε ζητήματα αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και συνόλων, πολλές από τις οποίες έχουν υλοποιηθεί. Έρευνες και μελέτες της έχουν δημοσιευτεί σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων καθώς και σε επιστημονικά περιοδικά. Το εφαρμοσμένο έργο της έχει εκτεθεί σε εκθέσεις αρχιτεκτονικού έργου. Συμμετείχε σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, με θέμα την αποκατάσταση και αναβίωση περιοχών και συνόλων ιστορικού ενδιαφέροντος, στους οποίους έχει αποσπάσει βραβεία και διακρίσεις. Έχει οργανώσει σειρά συνεδρίων, ημερίδων και εκθέσεων με θέματα που σχετίζονται με την προστασία ανάδειξη και διαχείριση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του δημόσιου χώρου ως μέλος της μόνιμης Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα αποκατάστασης και επαναχρησης ιστορικών κτιρίων, ανάπλαση και ανασχεδιασμός περιοχών ιστορικού ενδιαφέροντος, ιστορικά δομικά συστήματα, σύγχρονες αρχιτεκτονικές επεμβάσεις και τεχνολογίες αποκατάστασης, προστασία και επανάχρηση της βιομηχανικής κληρονομιάς.

Σχετικά Προϊοντα

1 Είδος(η)