ΝΤΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Συγγραφέας - 0280077
ΝΤΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
IANOS
O Ελευθέριος Ντούνης είναι συνταξιούχος Χειρουργός-Ορθοπαιδικός, μετά από θητεία 23 ετών ως Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκομείου της Αθήνας. Εκτός της Γενικής Ορθοπαιδικής πού άσκησε σε όλη του τη καριέρα, η «Χειρουργική του Ποδιού» ήταν το αντικείμενο πού είχε ιδιαίτερα ενδιατρίψει και παρήγαγε πλούσιο κλινικό και συγγραφικό έργο. Μετά την αφυπυρέτησή του δραστηριοποιείται πλέον στο πολυιατρείο του Περάματος και στην κινητή μονάδα των «Γιατρών του Κόσμου». Έργα του ιδίου • Εισαγωγή εις την Προσθετική των Κάτω Άκρων, Ε. Ντούνης, 1980, Εκδ. ΖΗΤΑ • Η Βάδιση, Ε. Ντούνης, 1981, Εκδ. ΖΗΤΑ • Παθήσεις τού Προσθίου Ποδός, Ε. Ντούνης. 2004. Εκδ. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ • Το Ρευματοειδές Πόδι, Χ. Μουτσόπουλος, Ε. Ντούνης, 2006, Εκδ. ΠΑΡΙΣΙΑ-ΝΟΥ • Atlas of Diabetic Foot. N. Katsilambros, E. Dounis, et al. 2009 (2nd ed), WILEY (London) • ΤΟ ΥΠΟΔΗΜΑ... πορεία στο χρόνο, Ε. Ντούνης, 2011, Εκδ. Π. Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ • Η ΒΑΚΤΗΡΙΑ... σύμβολο και βοήθημα, Ε. Ντούνης 2012. Εκδ. Ι. Παρισιάνος • Ακρωτηριασμοί τού Ποδιού και Αποκατάσταση, Ε. Ντούνης, 2012, Εκδ. Ι. Παρισιάνος

Σχετικά Προϊοντα

1 Είδος(η)