Κατοχή / Αντίσταση / Εμφύλιος

: Jimmy Smith - Jingle Bells