Λογοτεχνία για τη Θεσσαλονίκη

: The Walkabouts - Everyone kisses a stranger