Θεωρία / Ιστορία της Τέχνης

: Duke Ellington - Isfahan