Άλμπουμ Φωτογραφιών - Γραμματοσήμων

: Sarah Vaughan - Make This City Ours Tonight